Kuntataloudesta – työllisyyttä edistäen positiivista tulokehitystä!

Päädyin kirjoittamaan kuntataloudesta ajatuksia. Viime valtuustokaudella teimme säästöihin ja kiristyksiin perustuneen tasapainotustyön. Olisin suonut työskentelyyn hetkiä, jossa olisimme miettineet sitä, mihin me panostamme. Tästä syntyi tämänkertainen mielipidekirjoitus.

”Tasapainotustyön tavoitteena ”itsenäinen kunta” ei mielestäni riitä. On entistä vahvemmin tiedostettava se, ketä varten kunta ylipäätään on olemassa.”

Anne Aholainen, mielipidekirjoitusta, Soisalon Seutu 13.4.2021
Jatka lukemista ”Kuntataloudesta – työllisyyttä edistäen positiivista tulokehitystä!”

Ei luovuta nuorten työllistämisestä

”Lama-aika kolmekymmentä vuotta sitten vaikutti nuorten aikuisten työllistymiseen ja ensimmäisten vuosien työuran repaleisuuteen. On ammatillisen kasvun kannalta onnetonta, jos koulutuksen jälkeiset vuodet kuluukin toimeentulotuella parempia aikoja odotellessa.”

Anne Aholainen, Blogiteksti 14.3.2021

Kirjoituksessa nostan esille ensimmäisten työkokemusten merkitystä matkalla itsenäiseen aikuisuuteen. Nuorten mahdollisuutta päästä käsiksi työelämään kesätyön, harjoittelun tai tärkeiden ensimmäisten työjaksojen myötä on tuettava. Nämä ovat tärkeä osa tulevan ammatillisen identiteetin kasvua.

Jatka lukemista ”Ei luovuta nuorten työllistämisestä”

Pohdintoja ikääntymisestä ja sosiaali- ja terveyspalveluista

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja samalla ikääntyvien palvelut ovat murroksessa. Syitä on useita, mm. ikääntyneiden määrän kasvu, hoitohenkilökunnan jaksaminen ja riittäminen sekä teknologian uudistuminen ja sen mahdollisuudet. Meillä on myös kasvavaa tietoa vanhuuden ajan toimintakyvystä sekä liikkuvan elämäntavan omaksumisen tärkeydestä – jos ei lapsena niin viimeistään keski-ikäisenä.

”Olen pohtinut, pakeneeko ”omassa kodissa” asumaan pystymisen raja kokoajan kauemmas niin, että kotona ollaan sellaisessakin tilanteessa, joka ei ole turvallista ihmiselle itselleen. Onko syntynyt, jopa vaarallinen eetos ”omassa kodissa selviämisestä” loppuun saakka? Jos ei pysty selviämään, niin menettääkö silloin oikeuden omaan kotiin? Eikö myös palveluasumisen piiriin päästyään pääse kotiin?

Anne Aholainen, kuntavaaliehdokas (sd.)
Jatka lukemista ”Pohdintoja ikääntymisestä ja sosiaali- ja terveyspalveluista”

Nuorten pahoinvointi ehkäistään arjessa

Leppävirran lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vahvistaa käsitystä siitä, että lasten ja nuorten tilanteeseen vastataan parhaiten arjessa ja varhaisemmalla tuella niin vanhemmille kuin lapsille ja nuorille.

Tietoa on riittävästi, täytyy ryhtyä tekoihin. Kyse on useiden eri toimijoiden teoista, jotka vievät kohti lasten ja nuorten hyvinvointia. Työn on oltava systemaattista ja sektorirajat ylittävää.

Anne Aholainen, kuntavaaliehdokas (sd.), julkaistu Soisalon seutu 9.2.2021
Jatka lukemista ”Nuorten pahoinvointi ehkäistään arjessa”

Sähköä ja vettä – Miksi selvitystyöstä nousee suuri huoli?

Yle uutisoi Savon Voiman halusta laajentua vesihuollon puolelle. Kuulin itse ensimmäistä kertaa selvittämisestä saman viikon kunnanhallituksen kokouksessa, jossa tekninen johtaja toi esille tarpeen reagoida vesihuollon haavoittuvuuteen. Saman asian tekninen johtaja kertoi myös Soisalon Seudun haastattelussa.

”Hyvä Savon Voima Oy. Miksi ”pelkkä” selvitystyö kanssanne nostaa kansalaisten niskavillat kiharalle? … Hyvä Leppävirran kunta – päättäjät ja viranhaltijat. Miksi kuntalaiset niin hanakasti epäilevät, että heitä vedätetään?

Anne Aholainen, kunnanvaltuutettu (sd) blogikirjoitus 6.12.2020
Jatka lukemista ”Sähköä ja vettä – Miksi selvitystyöstä nousee suuri huoli?”

Tulevaisuuslinjalle Itä-Suomessa

Tässä kirjoituksessa on muistoja kesältä, jolloin pääsin osallistumaan ensimmäiseen puoluekokoukseeni Tampereella.

”Itselleni merkityksellinen aluekehittämisen painopiste on osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden ehkäisy. Koronatilanteen taas kiihtyessä on löydettävä keinot siihen, että jokainen pidetään yhteiskunnassa mukana. Parhaiten se tapahtuu huomioimalla paikalliset vahvuudet ja panostamalla niihin.”

Anne Aholainen, Savon Ruusu liitteessä

Jatka lukemista ”Tulevaisuuslinjalle Itä-Suomessa”

Kunnalta poistuvat kiinteistöt keskustelussa

Elokuun lopulla osallistuin yleisötilaisuuksiin, joissa keskusteltiin kunnalta pois siirtyvistä kiinteistöistä. Toinen oli pitkän historian omaavan Alapihan kartanon tulevaisuuteen liittyvä, ja toisessa keskusteltiin Paukarlahden kylästä ja sen kylätalon tarpeeseen liittyvästä huolesta.

Paukarlahdessa toivotaan, että talon mahdollisen ostajan kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja kehittää kylää hyvinvointia luovan yritystoiminnan paikkana. Tästä syystä tulen esittämään kunnanhallituksessa, että myyntiä ei valmistele yksin tekninen johtaja vaan Masu-hankkeen viestinnän ammattilainen.

Anne Aholainen 12.9.2020
Jatka lukemista ”Kunnalta poistuvat kiinteistöt keskustelussa”

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑