Kuntataloudesta – työllisyyttä edistäen positiivista tulokehitystä!

Päädyin kirjoittamaan kuntataloudesta ajatuksia. Viime valtuustokaudella teimme säästöihin ja kiristyksiin perustuneen tasapainotustyön. Olisin suonut työskentelyyn hetkiä, jossa olisimme miettineet sitä, mihin me panostamme. Tästä syntyi tämänkertainen mielipidekirjoitus.

”Tasapainotustyön tavoitteena ”itsenäinen kunta” ei mielestäni riitä. On entistä vahvemmin tiedostettava se, ketä varten kunta ylipäätään on olemassa.”

Anne Aholainen, mielipidekirjoitusta, Soisalon Seutu 13.4.2021
Jatka lukemista ”Kuntataloudesta – työllisyyttä edistäen positiivista tulokehitystä!”

Ei luovuta nuorten työllistämisestä

”Lama-aika kolmekymmentä vuotta sitten vaikutti nuorten aikuisten työllistymiseen ja ensimmäisten vuosien työuran repaleisuuteen. On ammatillisen kasvun kannalta onnetonta, jos koulutuksen jälkeiset vuodet kuluukin toimeentulotuella parempia aikoja odotellessa.”

Anne Aholainen, Blogiteksti 14.3.2021

Kirjoituksessa nostan esille ensimmäisten työkokemusten merkitystä matkalla itsenäiseen aikuisuuteen. Nuorten mahdollisuutta päästä käsiksi työelämään kesätyön, harjoittelun tai tärkeiden ensimmäisten työjaksojen myötä on tuettava. Nämä ovat tärkeä osa tulevan ammatillisen identiteetin kasvua.

Jatka lukemista ”Ei luovuta nuorten työllistämisestä”

Sähköä ja vettä – Miksi selvitystyöstä nousee suuri huoli?

Yle uutisoi Savon Voiman halusta laajentua vesihuollon puolelle. Kuulin itse ensimmäistä kertaa selvittämisestä saman viikon kunnanhallituksen kokouksessa, jossa tekninen johtaja toi esille tarpeen reagoida vesihuollon haavoittuvuuteen. Saman asian tekninen johtaja kertoi myös Soisalon Seudun haastattelussa.

”Hyvä Savon Voima Oy. Miksi ”pelkkä” selvitystyö kanssanne nostaa kansalaisten niskavillat kiharalle? … Hyvä Leppävirran kunta – päättäjät ja viranhaltijat. Miksi kuntalaiset niin hanakasti epäilevät, että heitä vedätetään?

Anne Aholainen, kunnanvaltuutettu (sd) blogikirjoitus 6.12.2020
Jatka lukemista ”Sähköä ja vettä – Miksi selvitystyöstä nousee suuri huoli?”

Tulevaisuuslinjalle Itä-Suomessa

Tässä kirjoituksessa on muistoja kesältä, jolloin pääsin osallistumaan ensimmäiseen puoluekokoukseeni Tampereella.

”Itselleni merkityksellinen aluekehittämisen painopiste on osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden ehkäisy. Koronatilanteen taas kiihtyessä on löydettävä keinot siihen, että jokainen pidetään yhteiskunnassa mukana. Parhaiten se tapahtuu huomioimalla paikalliset vahvuudet ja panostamalla niihin.”

Anne Aholainen, Savon Ruusu liitteessä

Jatka lukemista ”Tulevaisuuslinjalle Itä-Suomessa”

Kunnalta poistuvat kiinteistöt keskustelussa

Elokuun lopulla osallistuin yleisötilaisuuksiin, joissa keskusteltiin kunnalta pois siirtyvistä kiinteistöistä. Toinen oli pitkän historian omaavan Alapihan kartanon tulevaisuuteen liittyvä, ja toisessa keskusteltiin Paukarlahden kylästä ja sen kylätalon tarpeeseen liittyvästä huolesta.

Paukarlahdessa toivotaan, että talon mahdollisen ostajan kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja kehittää kylää hyvinvointia luovan yritystoiminnan paikkana. Tästä syystä tulen esittämään kunnanhallituksessa, että myyntiä ei valmistele yksin tekninen johtaja vaan Masu-hankkeen viestinnän ammattilainen.

Anne Aholainen 12.9.2020
Jatka lukemista ”Kunnalta poistuvat kiinteistöt keskustelussa”

Muuttuuko muuttosuunta kaupungeista maaseudulle?

Meillä Leppävirralla on käynnistynyt hanke nimeltä ”Maaseudun uudet asumisratkaisut”. Resurssi on kaivattu erityisesti niillä kylillä, joilta kunta on päätynyt vetämään palvelunsa ja toimintansa pois.

”Odotan hankkeen tuloksia siitä, millaisia ”uusimaalaisia” se kunnan kohderyhmäksi tunnistaa. Mielenkiintoista on myös se, miten päättäjien keskuudessa reagoidaan Leppävirrasta kiinnostuneisiin kohderyhmiin ja heidän tarpeisiinsa. Mukautuuko kiinnostunut siihen, mitä kunnalla on tarjota, vai löytyykö intoa tuottaa kiinnostavia asuinalueita?”

Jatka lukemista ”Muuttuuko muuttosuunta kaupungeista maaseudulle?”

Koronaelvytystä Vitostien kärkihankkeeseen

Lisätalousarvio on julkistettu ja merkittäviä asiat ovat kiitoslistalla näin Pohjois-Savon näkökulmasta. Lasten ja nuorten hyvinvointiin ja mielenterveyden eteen tehtävät satsaukset ovat sydämen asia. Liikenneinvestoinneista Kuopion ratapiha sekä vt 23 ansaitsevat rahoituksen. Nämä ovat merkittävä työllisyyttä edistävä ja näin elvyttävä toimi. Kuntien hätä on ilmeinen ja siihen reagoidaan. Riittävyys tarkastellaan kesäkuun aikana.

Oma ykköstoiveeni liikennepuolella on ollut valtatie 5 ja sen kehittäminen välillä Humalajoki-Palokangas.

Tämän hetkinen vilkas vitostie on monenlaisen liikenteen väylä. Sen jakaa raskas rekkaliikenne sekä joukkoliikenne, työmatkalaiset henkilöautoineen, koulutaksit sekä tien varren kylien välillä sukkuloivat pyöräilijät ja kävelijät. Humalajoki-Palokangas -väli koskettaa satoja tien varren asukkaita.

Jatka lukemista ”Koronaelvytystä Vitostien kärkihankkeeseen”

Lisääntyvä tarve ruoka-avulle ja äkilliselle avulle

Mietin muutama viikko sitten koronaepidemian ja poikkeustilan seurauksia. Olin työtehtävissäni käynyt läpi pohjoissavolaisia, apua verkossa tarjoavia, yhdistyksiä. Esimieheni sinnikkäästi puhui ruoka-avun merkityksestä ja sen tarpeen kasvusta.

”Matalan kynnyksen tuen ja äkillisen taloudellisen avun tarve lähtee kasvuun lähitulevaisuudessa. Tässä tilanteessa erityisen merkityksen saa juuri ruoka-apu.”

Jatka lukemista ”Lisääntyvä tarve ruoka-avulle ja äkilliselle avulle”

Mitä tapahtuu elektronin törmätessä lampunvarjostimeen?

Osallistuin Soisalo Seudun Duunissa-haasteeseen vuoden vaihteessa. Haastattelussa kerroin, että työssäni varmaa on epävarmuus. Työllä ei aina tunnu olevan merkitystä. Keinoni turhautumista vastaan on lukea iltaisin kirjoja teemoista, jotka asettavat asiat oikeisiin mittasuhteisiin.

”Tähän pohdintaan saan lukemastani suurimman annin: muistutuksen siitä, mikä minulle elämässä on merkityksellistä. Ajattomassa maailmankaikkeudessa ja tapahtumien sarjassa koen, että elämän merkityksellisyys löytyy yhteisöstä ja omasta toiminnasta sen hyväksi.”

Jatka lukemista ”Mitä tapahtuu elektronin törmätessä lampunvarjostimeen?”

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑