Mille voimme rakentaa jatkossa?

Valtuustossa sain pitää ryhmäpuheen. Koen, että se sisältää suuren vastuun, koska puheessa linjaan meidän Leppävirran Sosialidemokraattien yhteistä näkemystä siitä, millainen Leppävirran tulisi olla meille kuntalaisille.

”Meidän, Leppävirran Sosialidemokraattien, ajatusmaailmaan ei sovi ihmisten kokemusten ja menetysten halveksiminen. Me olemme, meidän täytyy olla, kiinnostuneita kuntalaisista ja aktiivisesti pyrkiä olosuhteita parantamaan etenkin vaikeiden päätösten jälkeen.”

Puheeni kumpusi eteenpäin katsomisen tarpeesta. Puheeni käsitteli kyliä, jotka ovat menettäneet yhteisölle tärkeän palvelun, sosiaali- ja terveyskeskusta ensi vuoden tärkeimpänä rakennusinvestointina ja sen sisältämiä palveluja, kotihoidon, asumispalvelujen sekä vuodeosaston palveluketjua sekä ennalta ehkäiseviä kolmannen sektorin toimintoja ja liikuntapalveluja.

Kaksi viikkoa sitten tasapainotustyön jälkeinen kommentointi on ollut pääosin osaa ottavaa, mutta on myös pöyristyttävää ihmisten arjesta irrallaan olevaa kommentointia: lapsiperheiden arjen vaikeutumisen halveksuntaa sekä kommentteja siitä, mitä kyläläisten nyt pitäisi tehdä.

Ensimmäiseen totean: Meidän Leppävirran Sosialidemokraattien ajatusmaailmaan ei sovi ihmisten kokemusten ja menetysten halveksiminen. Me olemme, meidän täytyy olla, kiinnostuneita kuntalaisista ja kuntalaisten äänestä, ja aktiivisesti pyrkiä olosuhteita parantamaan etenkin vaikeiden päätösten jälkeen.

Jälkimmäiseen vastaukseni on: kyläläiset tekevät sen, minkä omien voimavarojen puitteissa kykenevät. Kyse on vapaaehtoisesta toiminnasta, jota tehdään oman työn ja perheen hoitamisen lomassa. Mutta tässä on nyt puheeni!

——–

Puheeni 9.12.2019 Valtuustossa

Puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut

Taloutta rakennetaan tässä kunnassa tähän hetkeen sopeutuen ja tulevaisuutta ennakoiden: väestö vähenee ja vanhenee. Verotulot vähenevät. Lapset vähenevät. Kaiken tämän on myös sanottu tapahtuneen, jopa nopeammin kuin on ennakoitu. Siispä on reagoitu, on supistettu ja vähennetty.

Kysymystä ”Miksi näin on?” tai ”Mitä voimme tehdä, loiventaaksemme vauhtia?” ei ole esitetty. Reagointi tulevaisuuteen on hyvin kohtalonomaista eikä poliittisella päätöksenteolla uskota olevan mitään vaikutusta.

Ilman noita kysymyksiä ja aktiivista yritystä positiivisen kierteen löytämiseen puhumme näistä samoista asioista todennäköisesti jälleen aiemmin kuin odotetaan. Jotta näin ei olisi, niin pyrin löytämään asioita tästä talousarviosta, jotka nousevat meidän sosialidemokraattien mielestä panostuksen arvioisina jatkossa.

Perheiden arki ja sen sujuminen ovat meille tärkeitä

Syksyn suurimmat supistukset on kohdistettu varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Palvelurakennetta on tiivistetty. Toimet ovat tuottaneet alakuloa supistuksen kohteena olleissa kylissä.

Kylät, joilta kunta on vetänyt pois perheille tärkeitä palveluita, tarvitsevat nyt eteenpäin katsovaa otetta niin meiltä päättäjiltä kuin kunnan viranhaltijoilta. Esimerkiksi se, että kylän kokoontumistilan edustaa ei aurata tai kulkureitit jätetään oman onnensa nojaan, ei tällaista ole.

On edelleen niitä kunnan tehtäviä. Sitten on sellaista vapaaehtoista kehittämistoimintaa, jota kyläläiset voivat tehdä, jos perheiltään ja töiltään suinkin ennättävät.

Kunnan tehtävänä on edelleen toimia vastaten seuraaviin kysymyksiin: Millainen on arki asuinalueella, onko kyläläisillä lähiliikunta-alueita, onko kokoontumispaikkoja? Ovatko koulutaksikyydit turvallisia ja luotettavia? Voivatko vanhemmat luottaa, että lapset pääsevät turvallisesti kouluun? Näkyykö luopuminen seinistä opetuksen tai varhaiskasvatuksen laadussa? Meille Leppävirran Sosialidemokraateille nämä ovat tärkeitä kysymyksiä.

Perheiden kannalta on tärkeää, että olemme päässeet Unicef:n lapsiystävällinen kunta -hankkeeseen. Tämä on kuitenkin vasta alku. Kyse on kehittämistoiminnasta, jossa lopuksi saadaan oikeus käyttää lapsiystävällisen kunnan -merkkiä.

Lukio-opetus on kuntamme helmi. Tämän vaaliminen myös uudessa tilassa on olennaista ja pidämme hyvänä, että tämä on erikseen kuvattu talousarvioesityksessä.

Tulevan vuoden suuret päätökset

Hyväksymästämme tasapainotuksen keinovalikoimasta suurin osa ratkaistaan tulevana vuonna. Näitä toimia ovat kotihoidon uudelleen järjestäminen, vuodeosastopaikkojen puolittaminen sekä tehostetun palveluasumisen järjestäminen. Nämä kaikki toiminnot ovat kytköksissä toisiinsa ja tähän linkittyy sosiaali- ja terveyskeskusinvestointi. Tasapainottamisen ohjausryhmässä ei otettu kantaa näiden palvelujen tuottamisen tapoihin, eikä terveyskeskusaseman rakentamisen rahoitukseen.

Me sosialidemokraatit pidämme tärkeänä, että nämä asiat selvitetään tarkoin ja monipuolisesti. Toivomme, että näemme erilaisia vaihtoehtoja näiden palvelujen tuottamisesta, sen sijaan, että meille kaupataan pelkkää yksityistämistä. Näimme myös tärkeänä sen, että kunnan omille palveluille annetaan mahdollisuus osoittaa kykynsä toteuttaa muutoksia.

Kotihoidon täytyy pystyä entistä paremmin palvelemaan kotona asuvia vanhuksia sekä uusia asiakasryhmiä. Asetetulle työryhmälle täytyy antaa todelliset eväät tämän työn onnistumiseksi.

Kotihoidon ja kotona asumisen tueksi sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää hyvänä, että omaishoidon määrärahoja on nostettu. Olisimme myös valmiita viemään eteenpäin omaishoidon tuen irrottamista määrärahasidonnaisuudesta ja kokeilemaan, millainen on omaishoidon tuen kokonaistarve kunnassa ja olisiko sillä vaikutusta raskaampien palvelumuotojen tarpeeseen. Rinnalle tarvitaan hyvä omaishoitajien tuen verkosto.

Vuodeosastoa ei voida puolittaa ilman kotisairaalatoimintaa tai riittävää tehostettua palveluasumista. Tarvitaan uusia palveluasumisen muotoja. Sosialidemokraattinen ryhmä näkee, että näitä vaihtoehtoja on alettava kartoittamaan ja selvittämään aktiivisesti.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus rakennettava tarpeet edellä

 Investoinneista tärkein on uusi sosiaali- ja terveyskeskus. Liikkeelle lähteneen tarveselvityksen tarkoitus on selvittää se, mitkä palvelut tarvitaan lähelle ja mitkä voidaan tehdä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Vaikka tarveselvityksessä suunnitellaan rakennusta, on rakennuksen oltava sellainen, että se palvelee meitä, täällä kunnassa asuvia, parhaalla mahdollisella tavalla. Tulevaisuuden Sote-keskuksen tilassa ei saisi olla sellaisia puutteita, jotka pakottavat meille tärkeän lähipalvelun hakemiseen jostain muulta siksi, ettei sitä tilaan voi organisoida.

Toivomme, että tulevaisuuden sote-keskusta suunniteltaessa maltetaan edetä kuntalaisten tarpeet edellä sen sijaan, että edettäisiin rakennus tai rakennuksen omistus edellä. Tähän on sovittu hyvät askel merkit syksyn yhteisessä tasapainottamisen työssä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen suhteen oleellista on, että suurin osa kuntalaisista tulee palvelluksi ehkäisevällä työllä ja apua tarvitsevat suurilta osin perusterveydenhuollossa. Peruspalveluissa tämä tarkoittaa lääkäri- ja sairaanhoitajien aikojen hyvää ja nopeaa saatavuutta, palvelun luotettavuutta sekä toimivaa konsultaatiota erikoislääkäreihin. Leppävirran Sosialidemokraatit näemme oleellisena sen, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja rakennetaan kuntalähtöisesti kuntalaisten tarpeisiin.

Ennalta ehkäisevä työ tarkoittaa toimivia sivistyksen ja vapaa-ajan palveluja sekä hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kolmas sektori tarkoittaa mm. kyläyhdistyksiä, kulttuuri-, liikunta-, sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjä. On kiitettävää, että avustukset ovat jätetty ennallaan. Lisäksi kunnan tarjoama avustava resurssi kylien vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuuteen hakea kehittämisrahoituksia on hyvä asia.

Leppäkerttu Oy:lle asetetut säästöt koskettavat suurelta osin hyviä rakennuksiin kohdistuvia uudistuksia sekä kunnan liikunnan ostopalveluja. Säästöt jaksottuvat käytännössä useammalle vuodelle, mutta säästötavoite on asetettu tälle vuodelle. Leppävirralla on hyviä käynnistyneitä hankkeita matkailun puolella: Muumit sekä esim. yhteistyö Kuopion Palloseuran kanssa. Nämä tarvitsevat liikkeelle lähtöä varten resurssia. Leppävirran sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, etteivät nämä hyvät hankkeet vaarannut alkuvuodesta. Leppäkerttu Oy:n toimintamalli mahdollistaa meille kuntalaisille monia palveluja, joista voidaan vain haaveilla pienissä muissa kunnissa.

Liikuntapalvelujen joukossa on säästökohteita, joiden vaikutukseen ryhmämme tulee jatkossa kiinnittämään huomiota. Yksi on esimerkiksi alle 20-vuotiaiden liikuntaan tarkoitetun tuen poistuminen koulujen liikuntasaleista ja ulkoliikuntapaikoista. Olemme huolissamme harrastemaksujen nousemisesta ja liikuntaharrastuksen vähenemisestä. Tästä syystä pidämme tärkeänä, että lasten ja nuorten hyvinvoinninsuunnitelmassa seurataan tämän vaikutusta.

Leppävirralla  on hyvä maine kaikille kuntalaisille tarkoitettujen liikuntapalvelujen tarjoajana. Sen ymmärtää vasta, kun kuuntelee ulkopaikkakuntalaisten ajatuksia Leppävirrasta.

Kiitos ryhmämme puolesta tästä syksystä ja tehdystä työstä viranhaltijoille sekä päättäjäkollegoille!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: